Ustronianka partnerem Akademii WSB!

2021-03-03

Ustronianka partnerem Akademii WSB, akademickiej uczelni niepublicznej.

W minionym tygodniu firma Ustronianka rozpoczęła współpracę z jedną z wyższych uczelni, której oddziały zlokalizowane są w południowej części naszego kraju.

Akademia WSB, bo o niej mowa, od lat znajduje się w ścisłej czołówce rankingu najlepszych polskich uczelni niepublicznych. Jest uczelnią, która posiada uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora habilitowanego oraz stopnia naukowego doktora, kształcąc w 5 lokalizacjach (w Dąbrowie Górniczej oraz w Wydziałach Zamiejscowych w Cieszynie, Żywcu, Olkuszu i Krakowie) na 19 kierunkach studiów I-go i II-go stopnia, jednolitych studiach magisterskich, prowadzi studia dualne. Jest liderem w kształceniu podyplomowym (prawie 100 kierunków studiów podyplomowych) w tym prestiżowych programów Executive MBA oraz Master of Business Administration (partner kierunku: EY Academy of Business), prowadzi studia doktoranckie oraz seminaria doktorskie. Aktualnie w AWSB kształci się ponad 11 tyś. studentów, doktorantów, słuchaczy studiów podyplomowych i seminarium doktorskiego. Akademia WSB w dniu 18 grudnia 2020 r. uzyskała międzynarodową akredytację CEEMAN IQA. Jest to jedna z najbardziej prestiżowych i cenionych akredytacji w obszarze edukacji menedżerskiej.

Ustronianka w ramach partnerstwa obejmie patronatem kształcenie na kierunku Zarządzanie i inżynieria produkcji realizowane w Wydziale Zamiejscowym w Cieszynie. Poza codziennym wsparciem uczelni, firma umożliwi studentom AWSB poprawianie swojej wiedzy i szlifowanie swoich umiejętności praktycznych dzięki programowi stażów i praktyk.

Inicjatorami porozumienia byli Wiceprezes Zarządu spółki Ustronianka Pani Barbara Bożek-Paczesny, dr hab. Joanna Kurowska-Pysz prof. AWSB – przewodnicząca Rady Ekspertów Wydziału Zamiejscowego uczelni w Cieszynie, Pan Janusz Pierzyna – Wójt Gminy Jasienica, Gabriela Staszkiewicz – Burmistrz Miasta Cieszyna oraz Przewodniczący Euroregionu Śląsk Cieszyński – Těšínské Slezsko a zarazem członek Rady Ekspertów Wydziału Zamiejscowego w Cieszynie.

Okazją do określenia ram współpracy było posiedzenie Rady Ekspertów Akademii WSB Wydziału Zamiejscowego w Cieszynie, które odbyło się 25 lutego 2021. Tematem posiedzenia była dyskusja o perspektywach wspólnych działań w zakresie projektów naukowych oraz popularnonaukowych, jak również badawczych i rozwojowych.